Szakterületek

 

Adójog: Általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyek kapcsán nyújtott jogi tanácsadás és képviselet, vagyonosodási vizsgálatok, valamint társaságok adójogi átvilágítása.

 

Ingatlanjog: Ingatlanok (lakások, házak, telkek, üzlethelyiségek) adásvételével, illetve bérbeadásával kapcsolatos jogi tanácsadás, ideértve a szükséges szerződések megszerkesztését és földhivatal előtti jogi képviseletet.

 

Társasági jog: Általános társasági jogi tanácsadás, társaságok, illetve víziközmű-társulatok alapítása és változásbejegyzéssel kapcsolatos ügyintézés, törzstőke felemelés és leszállítás, vagyoni részesedés (bt.), üzletrész (kft.) átruházás.

 

Szerződések joga: Általános polgári jogi valamint kereskedelmi jellegű szerződések szerkesztése, illetve ezekkel kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása.

 

Öröklési jog: Örökléssel kapcsolatos jogi tanácsadás, végrendelet készítése, jogi képviselet ellátása jogviták során.

 

 

 

 

free joomla template